Rezultate asteptate

Principalele rezultate asteptate/finale in urma implementarii proiectului sunt:

– 1 Strategie de implementare, monitorizare si control a proiectului realizata;

– 2 conferinte ale proiectului realizate (1 conferinta de lansare si 1 conferinta de finalizare a proiectului);

– 1 metodologie de selectie grup tinta elaborata;

– 658 persoane (angajati) identificate si selectate pentru a participa la programele de formare profesionala;

– 658 persoane (angajati) consiliate profesional pentru incurajarea participarii la programele de formare profesionala;

– 658 persoane (angajati) beneficiare de servicii de tutorat pentru sprijinirea angatilor in vederea integrarii/acomodarii cu noile posturi/atributii/sarcini;

– 658 persoane (angajati) participante la programele de formare profesionala continua, din care 80% certificate. 658 angajati din cele 7 regiuni mai putin dezvoltate, prin participarea la programele de formare profesionale: 47 de grupe de cursuri INITIERE / SPECIALIZARE / PERFECTIONARE – ABSOLVIRE (14 persoane participant pe fiecare grupa de curs);

– 658 angajati vor participa cursuri informale de tip workshop (35 in domeniul customer care si 31 in domeniul autonomiei invatarii), astfel incat sa le creasca productivitate la locul de munca si implicit al angajatorului;

– 658 persoane (angajati), pe durata a 24 luni beneficiaza de cresterea nivelului de constientizare privind importanta si necesitatea formarii profesionale continue in randul angajatiilor prin 22 evenimente de informare si constientizare realizate;

– 1 campanie online de constientizare privind necesitatea si importanta invatarii pe tot parcursul vietii realizata;

– participare crescuta la programele de formare profesionala continua a 658 angajati din regiunile mai putin dezvoltate, cu accent pe acei adulti, cu un nivel scazut de calificare si persoanele cu varsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale;

Derulează în sus