Evolueaza in cariera - Cresterea nivelului de competente in randul angajatilor!

Cofinantare: Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Axa prioritara 6:  Educație și competențe

Prioritatea de investitii 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite.

Obiectiv Specific 6.12: Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale.

Cod apel: POCU/726/6/12/

Cod proiect: 136240

Valoarea totala a proiectului: 4,639,982.55 lei

Valoarea cofinantarii: 4,639,982.55 lei

Perioada de implementare a proiectului: 24 luni, in perioada 01.04.2021 – 31.03.2023

Numele beneficiarului: Asociatia pentru Formare, Educatie si Dezvoltare –  “EUROFED”

Obiectivul general al proiectului

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului il reprezinta implementarea unor masuri destinate cresterii participarii la programe de formare profesionala continua pentru 658 angajati de la nivelul celor 7 regiuni mai putin dezvoltate din Romania, in special pentru acei adulti/angajati cu un nivel scazut de calificare, persoane/angajati cu varsta de peste 40 ani si din zonele rurale defavorizate, prin furnizarea de servicii de consiliere profesionala si tutorat, programe de formare profesionala acreditate, programe de formare profesionala informale si alte activitati formare informale si activitati de informare si constientizare cu privire la importanta si necesitatea participarii adultilor la programe de invatare pe tot parcusul vietii, pe o perioada de 24 luni.

Intervenitiile vizate de proiect

  1. Servicii de tutorat si consiliere profesionala pentru 658 persoane – angajati din regiunile mai putin dezvoltate,
  2. Formare profesionala de tip initiere/specializare/perfectionare pentru 658 persoane – angajati din regiunile mai putin dezvoltate,
  3. Implementarea unei campanii de informare si constientizare cu privire la importanta si necesitatea participarii angajatilor la forme de invatare pe tot parcursul vietii pentru minim 658 persoane.
0

angajati

0

din zona rurala

0

cu varsta peste 60 de ani

0

cu nivel scazut de calificare

NOUTATI

Fii la curent cu informatiile despre proiect

Nu rata nimic

Aboneaza-te la newsletter

Derulează în sus