Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului il reprezinta implementarea unor masuri destinate cresterii participarii la programe de formare profesionala continua pentru 658 angajati de la nivelul celor 7 regiuni mai putin dezvoltate din Romania, in special pentru acei adulti/angajati cu un nivel scazut de calificare, persoane/angajati cu varsta de peste 40 ani si din zonele rurale defavorizate, prin furnizarea de servicii de consiliere profesionala si tutorat, programe de formare profesionala acreditate, programe de formare profesionala informale si alte activitati formare informale si activitati de informare si constientizare cu privire la importanta si necesitatea participarii adultilor la programe de invatare pe tot parcusul vietii, pe o perioada de 24 luni.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1: Cresterea constientizarii si crearea unei atitudini pozitive fata de nevoia de formare profesionala a angajatilor, prin activitati specifice de identificare / selectie / consiliere / tutorat pentru 658 de persoane.

OS2: Dezvoltarea profesionala a 658 de angajati din cele 7 regiuni mai putin dezvoltate, prin participarea la programele de formare profesionale: 47 grupe cursuri de INITIERE / SPECIALIZARE / PERFECTIONARE – ABSOLVIRE (14 persoane participant pe fiecare grupa de curs), in cadrul A2.1. 

OS3: Dezvoltarea de oportunitati crescute de crestere a competentelor, cunostintelor si abilitatilor grupului tinta al proiectului (asa cum este definit in prezentul apel) prin participarea acestuia la actiuni de formare informala de tip “workshop” in activitati/domenii necesare pe piata muncii, prin organizare a 35 workshop-uri in domeniul customer care si 21 workshop-uri in activitati de autoinvatare.

OS4: Cresterea nivelului de constientizare privind importanta si necesitatea formarii profesionale continue in randul angajatiilor prin implementarea unei campanii de constientizare, care va avea 2 componente: 1.campanie online de constientizare a angatilor si 2.organizare de evenimente de informare si consitentizare a angajatilor din regiunile mai putin dezvoltate. 

Derulează în sus