Activitatile proiectului

Activitatea 0. MANAGEMENTUL SI ADMINISTRAREA PROIECTULUI (L1-L24); 

A0.1 – Coordonarea generala a proiectului (L1-L24);

A0.2 – Informare si publicitate (L1-L24).

Activitatea A1. Servicii de consiliere profesionala si tutorat (L1-L24);

A1.1 – Identificarea, recrutarea si mentinerea grupului tinta in cadrul activitatilor proiectului (L1-L24);

A1.2 – Organizarea si furnizarea serviciilor de tutorat si consiliere profesionala (L1-L24);

Activitatea A2. Servicii de formare profesionala (L1-L24);

A2.1 – Organizarea si derularea programelor de formare profesionala autorizate (L1-L24);

A2.2 – Cursuri informale de tip workshop (L1-L24).

Activitatea A3. Campanie de constientizare a angajatilor privind importanta si necesitatea participarii la programe de formare continua (L1-L24);

A3.1 – Campanie de constientizare a angajatilor privind importanta si necesitatea participarii la programe de formare continua (L1-L24).

Derulează în sus