Inscriere grup tinta

Grupul tinta al proiectului este format din 658 angajati (inclusiv PFA si intreprinderi individuale), in special cu nivel scazut de calificare sau nu, persoane cu varsta de peste 40 de ani, persoane din mediul rural defavorizat, din cele 7 regiuni mai putin dezvoltate, vizate de implementarea proiectului , din care:

  • 100 angajati din zona rurala,
  • 60 angajati cu varsta peste 40 ani,
  • 38 angajati cu nivel scazut de calificare (nivel de educatie ISCED 0-2 <<cel mult studii gimnaziale absolvite)>> sau care are studii de nivelul ISCED 3 dar acestea nu mai sunt cerute de piata muncii sau au ocupatii din grupa majora 9 cf. COR – Muncitori Necalificati sau alte ocupatii precum personal casnic pentru ingrijire).

Persoanele din grupul tinta format din angajati, la data intrarii in operatiunile FSE, vor indeplini cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

– au domiciliul/resedinta in una dintre cele 7 regiuni mai putin dezvoltate;

– sunt angajati, inclusiv persoana fizica autorizata si intreprinderi individuale;

– au implinit 25 ani;

– au varsta sub 65 de ani.

In cazul in care persoanele interesate indeplinesc criteriile de eligibilitate, acestia vor completa documentele de inscriere in grupul tinta al proiectului pe baza caruia vor fi inregistrati in baza de date cu potentialii participanti in cadrul proiectului. Ulterior se va elabora o lista cu 658 persoane in ordinea inscrierii acestora in baza de date, pe principiul „primul venit, primul servit” si in conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului Conditii Specifice si al configuratiei grupului tinta vizat de proiect.

Recrutarea si inscrierea persoanelor eligibile in cadrul proiectului se va realiza respectandu-se urmatoarele etape:

            I) Depunerea dosarului de candidatura;

            II) Analiza dosarelor si solicitarea de clarificari de la participanti, daca este cazul (de ex.: lipsa documente, neconformitate etc); 

            III) Acceptarea sau respingerea dosarului.

Documentele care compun dosarul participantului

necesare inscrierii in grupul tinta:

1.Formularul de inscriere in grupul tinta, 

2.Declaratie de consimtamant privind acordul utilizarii datelor cu caracter personal,

3.Declaratie de evitarea dublei finantari,

4.Chestionar initial de identificare a nevoilor – detaliat,

5.Declaratie apartenenta grup tinta,

6.Copie carte de identitate,

7.Copie certificat de nastere,

8.Copie certificat casatorie(dupa caz),

9.Documente studii,

10.Adeverinta medicala.

Derulează în sus